Een andere kijk op Valentijn

14 februari 2020

Liefde leert ons kijken met ons hart
en niet met ons hoofd.
Zij kan ontroerd worden door wat zij leest
op het gezicht van de ander.
De liefde denkt niet in etiketten,
maar heeft een open oog
voor het unieke van ieder mens.

Liefde luistert achter de woorden
en hoort wat er eigenlijk
in het hart van de ander omgaat.
Zij beheerst de kunst van het zwijgen
om de ander niet te kwetsen.
Ook zwijgt zij omdat zij de ander
niet de fouten wil afnemen
die hij of zij als levensles nodig heeft.
De ware liefde verlangt er niet naar
de ander te bezitten,
maar laat haar of hem juist vrij.

Liefde is je hart openen
en kwetsbaar durven zijn.
Wie dat doet,
zal geraakt worden door de lichtval
op een gezicht of door een kind
dat op de schouders van zijn vader zit.
Zo weeft de ware liefde draden
van verbondenheid van hart tot hart.

De liefde oordeelt niet,
maar is bescheiden en terughoudend.
Daarom kiest zij nooit
voor meedogenloze eerlijkheid,
maar houdt zij rekening met wat het hart
van de ander aan kan
en op dat moment nodig heeft.
De ware liefde spreekt daarom uit
wat de ander nodig heeft,
en niet wat wij zelf zo graag willen zeggen.

Liefde is niet zozeer geven
en nog eens geven.
Zij weet dat het de hoogste gave is
om de ander toe te laten in je hart.
Meer dan wat ook heeft de ander vooral
onze aandacht nodig en een open hart
dat de ander omhult met respect en warmte.

Liefde weet ook hoe belangrijk het is
jezelf lief te hebben: wie zichzelf niet liefheeft,
kan net zo min van een ander houden.
De liefde weet grenzen te stellen
en nee te zeggen wanneer dat nodig is
om bij jezelf te kunnen blijven.
Zij is dan ook in staat met respect
en verwondering naar zichzelf
en naar de eigen levensgang te kijken.

De ware liefde wordt geboren in ons hart.
Zij komt voort uit ons hoger zelf,
en is daarom onvoorwaardelijk en belangeloos.
De liefde die uit ons ego voortkomt,
is daarentegen egocentrisch
en op zichzelf gericht, meer dan op een ander.
De ware liefde vraagt ons steeds opnieuw
de weg te zoeken vanuit ons ego
naar ons hoger zelf, want alleen dán
kan zij zich in ons ontvouwen
naar haar ware aard.

Liefde maakt ons mooi.
De eigenlijke waarde van een mens
ligt in de kracht van zijn of haar liefde.

Vertrouw je daarom toe aan de liefde.
Stel je hart open voor haar,
en deel ervan aan wie maar ontvangen wil.
En weet: alleen de liefde is in staat
de aarde en de mensheid genezing te brengen.

Alleen zij.

*Hans Stolp

Ken jij een mooi liefdesgedicht? Wil je dat hieronder delen?