‘Je dagen zijn je leven in miniatuurvariant. 

De gedachten die je denkt, 

de woorden die je spreekt, 

de keuzes die je maakt,

het eten dat je tot je neemt,

de acties die je wel of niet uitvoert…

Ze vormen je bestemming en waar je leven en jij voor staan. 

Er is niet zoiets als een onbelangrijke dag.

-Robin Sharma-

Als je het zo bekijkt is elke dag belangrijk

Als je het zo bekijkt is elke gedachte van jou belangrijk. Je bent niet je gedachten, je wordt ze echter wel, zoals Robin Sharma ook hierboven zegt. ‘Stand guard at the door of your mind’ zei Jim Rohn ook al. Als je niet oppast worden jouw gedachten enorm beïnvloed door je buitenwereld. Dat worden ze sowieso wel, maar als je een beetje bewust bent, bepaal je zelf wat je met die invloed doet. 

Die grote roze olifant

Al anderhalf jaar waart er een grote roze olifant rond. Sinds C in de wereld is lijkt het wel alsof we wat dit betreft geen eigen mening meer mogen hebben, alsof we ons niet meer mogen uitspreken. Ik heb me er enorm over verbaasd dat veel invloedrijke mensen, die altijd overal hun mening over ventileren, nu al anderhalf jaar hebben gezwegen. Doodse stilte over C op hun social media kanalen, gewoon business as usual. Alsof er een grote roze olifant door de maatschappij dendert en die ‘gewoon’ wordt genegeerd. 

Toen kwam de verandering

Sinds dinsdag is daar verandering in gekomen. Sinds de persconferentie dinsdag 14 september 2021, spreken velen zich nu gelukkig wel uit. En tot mijn grote vreugde ontstaat er nu ook een mooie, zachte tegenbeweging. 

Kijk iedereen moet natuurlijk gewoon écht zelf weten welke keuze zij/hij maakt. Doen wat voor jou goed voelt. Dat is natuurlijk altijd al zo en wat C betreft is dat niet anders. Als je echt eerlijk bent met jezelf, kan je een ander daar nooit mee schaden. Maar wat we nooit nooit nooit mogen toestaan is mensen buitensluiten. Dan begeven we ons op een hellend vlak waar we echt niet willen zijn. Dat buitensluiten raakte me diep en zit me hoog, vandaar dat ik er ook over schrijf. NIET met de bedoeling discussie uit te lokken, wel vanuit de gedachte ‘waar gaat dit in hemelsnaam naar toe!’. En daar hebben we wel degelijk met z`’n allen invloed op. 

‘De woorden die je spreekt, de keuzes die je maakt, ze vormen je bestemming’

Je hebt wel degelijk invloed op jouw leven en onze maatschappij. De gedachten die je denkt vormen de woorden die je uiteindelijk spreekt. Zijn dat liefdevolle, begripvolle  woorden of iets in de trant van ‘eigen schuld dikke bult’? Je hoeft een ander niet te begrijpen om haar/zijn keuze evengoed te kunnen respecteren. Zolang we dat blijven doen, de ander respecteren, bewegen we met z’n allen in ieder geval een goeie kant op.

De mooie beweging die nu ontstaat

Mensen die anderhalf jaar hebben gezwegen, spreken zich nu wél uit. En ze roepen allemaal op tot hetzelfde: ‘doe gewoon een beetje lief voor elkaar’. Je hoeft een ander niet te begrijpen om hem evengoed te respecteren. Ook ik heb mij uitgesproken, zie mijn fb kanaal: https://www.facebook.com/jouwinnerlijkekracht/  Ik kan het wel mooi bij ‘de ander’ leggen, maar heb daar natuurlijk zelf ook iets in te doen. Niet meer tussen neus en lippen door, maar expliciet uitspreken. 

Je nek uitsteken valt niet altijd mee

Het is ook best spannend om je nek uit te steken. Dat vind ik zelf ook hoor. In eerste instantie, maart 2020, had niemand een idee wat er aan de hand was. Al snel volgde er bij mij een gevoel van ‘dit is toch wel heel vreemd allemaal’. Maar dat vormde nog geen basis om mijn mond hierover open te doen. Zo zie je, ook bij mij is dat net zo goed een proces als bij ieder ander. Wat voelt wel goed, wat voelt niet goed. En ik kreeg allerlei, zich soms ook tegensprekende, adviezen. Dat je je business niet moet verwarren met maatschappelijk zaken bijvoorbeeld. Voor mijn gevoel klopt dat niet. We zijn allemaal onderdeel van ‘de’ maatschappij. Die maatschappij vormen we allemaal samen met ons denken, onze woorden en ons doen & laten.  Als er íets is wat ik mijn mensen als life coach / Loslaatcoach™ leer, is dat wel zelfstandig denken, de regie pakken over je gedachten, voor jezelf, voor jouw waarden en je mening staan. Je eigen plek innemen. Zónder een ander daarmee nodeloos te kwetsen. 

Wat doe jij?

‘Je dagen zijn leven in miniatuurvariant. 

De gedachten die je denkt, 

de woorden die je spreekt, 

de keuzes die je maakt,

het eten dat je tot je neemt,

de acties die je wel of niet uitvoert…

Ze vormen je bestemming en waar je leven en jij voor staan. 

Er is niet zoiets als een onbelangrijke dag, 

zelfs geen onbelangrijk moment.

Hoe wil jij jouw dagen spenderen? Hoe wil jij jouw leven dag per dag vormen?

Welke kant mag jouw leven opgaan? Wil je dat hieronder met mij delen?