Vaak schrijf ik over ‘loslaten’. Je hebt misschien wel eens gedacht: ‘Waarom zóu ik?’ of: ‘Maar hoe dan?’ Het lijkt je misschien moeilijk, niet de moeite waard, onbegonnen werk. Ook dat idee mag je loslaten  niet omdat ik dat zeg, maar omdat het niet klopt.

Lees even door, dan vertel ik je wat dat ‘loslaten’ echt ál de vrouwen die ik coach oplevert. Hoe het komt dat het niet eens moeilijk is. Maar ik kan het nooit zo mooi verwoorden als Ernest Holmes (schrijver, grondlegger van The Science of the Mind), dus die mag eerst even:

Ze liet los

“Zonder een gedachte of een woord, liet ze gewoon los

Ze liet haar angst los. Ze liet alle oordelen los

Ze liet het mengsel van meningen los die haar hoofd omzwermden

Ze liet haar besluiteloosheid los. Ze liet alle ‘goede’ redenen los

Ze liet het allemaal gewoon los

Ze liet alles los wat haar tegenhield

Ze liet alle ongerustheid los dat ze niet vooruit zou gaan

Ze liet alle gepieker over ‘hoe het goed te doen’ los

Ze beloofde niet om los te laten

Ze liet het allemaal gewoon los

Ze analyseerde niet of ze het moest loslaten

Ze liet het allemaal gewoon los

Zoals een blad dat uit een boom valt, liet ze het allemaal gewoon los

Er was geen moeite

Er was geen strijd

Het was niet goed of slecht

Het was gewoon zo dat in de ruimte van het loslaten, ze het allemaal liet zijn wat het was

Er kwam een brede glimlach op haar gezicht

Een licht briesje waaide door haar heen”

Hoe leg je nu uit wat loslaten is?

We zeggen het zo vaak tegen elkaar, “laat gewoon los joh”, en net zo vaak lukt het niet. Onze hersens zijn zo zachtjesaan zodanig overschat, dat we meer waarde zijn gaan hechten aan alles wat er in ons hoofd omgaat dan aan wat we voelen. En wat gebeurt er trouwens als je zomaar loslaat? Wat blijft er dan van je over? Ik kan je verzekeren: dan voel je je vrij. Werkelijk vrij. Alles gewoon weer loslaten is onze natuurlijke staat van zijn.

Thuiskomen

Het is magie wat er gebeurt en tegelijkertijd voelt het heel vertrouwd. Thuiskomen in jezelf. Zonder uitzondering is het daar waar de vrouwen die mijn coachingstraject volgen uitkomen.

Als jij bereid bent om anders te leren kijken naar jezelf,
bereid bent om afscheid te nemen van je oude patronen en overtuigingen,
(die in oorsprong niet eens van jou zijn)
kom je werkelijk thuis in jezelf.
En dat … is nog altijd de beste plek om te zijn.

Wat heeft het jou gebracht toen je je oude overtuigingen kon loslaten? Of zou je dat heel graag willen leren? Wil je dat hieronder met mij delen?🍀