Ting! Wat een inzicht!

Ting! Wat een inzicht!

Nou, er viel geen kwartje, maar wel een rijksdaalder en eigenlijk kon ze het toen nog niet geloven. Want haar ouders waren toch altijd goed voor haar geweest? Het waren harde werkers die er altijd voor gezorgd hadden dat ze niets tekort kwam. Ze, laten we haar Ann...